Spotkania w Akademii Młodych Odkrywców w roku 2017/2018


Uroczysta inauguracja we Wrocławiu

 

Saturn

Uroczyste otwarcie Akademii Młodych Odkrywców odbyło 14 X 2017 się w Auli Politechniki Wrocławskiej. Akademia startowała już po raz dziesiąty. Na naszą uroczystość przybyły dzieci wraz ze swoimi rodzicami lub opiekunami.

Pan Prorektor ds. Nauczania prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic po przywitaniu dzieci, mianował je na studentów Akademii Młodych Odkrywców Politechniki Wrocławskiej. Dzieci uroczyście otrzymywały indeksy AMO oraz kalendarze studenckie z rąk Dziekana Wydziału Podstawowych Problemów Techniki prof. dr hab. inż. Arkadiusza Wójsa, Pana prof. dr. hab. inż. Piotra Dudzińskiego, Pana Kuratora Dolnośląskiego Romana Kowalczyka oraz dyrektora Centrum AMO dr inż. Anny Hajdusianek.

Imprezę prowadziła dla nas Pani Agnieszka Niczewska, i całą uroczystość uświetnił nam występ zespołu Quantum of Jazz.


Galeria zdjęć