Kontakt


W sprawach zapisów dzieci do AMO:  Dział Rekrutacji pok.1.15 budynek C13

tel.: 071-320-27-78 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-15)

e-mail: amo@pwr.edu.pl


______________________________________________________________

W sprawach organizacyjnych:  Anna Hajdusianek

e-mail: Anna.Hajdusianek@pwr.edu.pl