Spotkania w Akademii Młodych Odkrywców w roku 2009/2010


Tytuł spotkania Galeria zdjęć
   
1. Uroczyta inauguracja

23 X 2009
Galeria zdjęć
2. Zakręcona Fizyka - nasze pierwsze urodziny

sobota, 24 X 2009
Galeria zdjęć
3. Nie tylko dla Orłów

sobota, 21 XI 2009
Galeria zdjęć
4. Nie tylko dla Orłów II

sobota, 19 XII 2009
Galeria zdjęć
5. Igraszki z ogniem

sobota, 23 I 2010
Galeria zdjęć
6. Człowiek w środowisku wodnym

sobota, 20 II 2010
Galeria zdjęć
7. Fizyka z jajkiem

sobota, 27 III 2010
Galeria zdjęć
8. Fizyka robotów

sobota, 24 IV 2010
Galeria zdjęć
9. Fale radiowe i źródła energii

sobota, 15 V 2010
Galeria zdjęć
10. Ochrona przeciwpowodziowa

sobota, 12 VI 2010
Galeria zdjęć
11. Uroczyste zakończenie

sobota, 26 VI 2010
Galeria zdjęć

Powrót do menu