Akademia Młodych Odkrywców

Akademia Młodych Odkrywców jest to cykl wykładów popularno-naukowych przeznaczonych dla dzieci. W spotkaniach uczestniczą dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Naszym celem jest zainteresowanie dzieci naukami ścisłymi.

Podczas spotkań z dziećmi w sposób zrozumiały i ciekawy dla nich są prezentowane różne zagadnienia związane z fizyką, matematyką, techniką itp. Każde spotkanie, aby było interesujące dla dzieci jest ilustrowane obrazkami, zdjęciami oraz w miarę możliwości krótkimi filmami dydaktycznymi. Podczas wykładów przeprowadzamy doświadczenia naukowe, do wykonywania niektórych z nich są zapraszane także dzieci.

Na koniec roku lub semestru „nauki”, każdemu z uczestników zostanie wręczony dyplom ukończenia Akademii Młodych Odkrywców.

Zajęcia odbywają się na Politechnice Wrocławskiej w sali 322 w budynku A1, raz w miesiącu, w wybrane soboty i piątki.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Anna Hajdusianek